Slukking av FM-nett og DAB-dekning

DAB-dekningskart basert på teoretiske beregninger11. januar 2017 begynner slukking av  FM-sendere i Norge. Man bør derfor gå over til DAB-radio før den tid hvis man vil ha en smertefri overgang med radiolytting. DAB-dekningen i Vindøldalen er desverre i en skyggesone med dårlige mottaksforhold. Med DAB-radio i bil kan man likevel få inn DAB langs store deler av vegen helt inn til parkeringsplassen ved Breiskarbekken. En utvendig DAB-antenne vil derfor hjelpe for å få inn DAB-radio på hytta.

Valg av DAB-radio

For valg av hytteradio så bør man vurdere følgende kriterier:

  • Støtte for DAB+ (bare DAB vil ikke virke etter 11. januar 2017)
  • Mulighet for tilkobling av ekstern DAB-antenne (eventuelt skru av FM-antenne og koble til DAB-antenne i stedet).
  • Eventuell 12 V tilkobling fra solcelleanlegg på hytta. Vær obs på at spenning fra batteribank typisk vil variere mellom 10,6-14,8 V avhengig av ladestatus. Radioprodusentene kan derimot være litt vage med å spesifisere hvor stort slingringsmonn som aksepteres på 12 V-forsyningen, men selgerne vil ofte si at det i praksis går bra.

Tivoli Audio Model 10+radio.no kan man søke på alle tilgjengelige radioer basert på disse kriteriene. I Vindøldalen er det flere som har svært god erfaring med Tivoli Audio Model 10+ spesielt siden det er lett å koble til en ekstern antenne på den som vist i denne videoen.

Valg av utvendig DAB-antenne

Dipolantenneradio.no er det en del tips om forskjellige typer utvendige DAB-antenner. Test og sammenligning av dipolantenna og rørantenna i Vindøldalen viser at dipolantenna gir betydelig bedre signal og i tillegg er den mye billigere. En slik dipolantenne kan kjøpes hos Expert i Surnadal.

Plassering av utvendig DAB-antenne

DAB-sendere nær VindøldalenDagens DAB-sendere nær Vindøldalen vises i kart ved siden av. Den desidert kraftigste senderen er den på Reinsfjellet, mens de andre som vises i kartet stort sett er mindre sendere for å dekke opp lokale skyggesoner hvor det er fast bosetting. På grunn av refleksjoner i fjellsidene kan det likevel være tilfeldig hvor i nærheten av hytta det vil være best signal. På de fleste radioer kan man se hvor bra DAB-signal man har (signal error, lav verdi betyr bra signal) så da er bare å prøve seg fram til beste plassering.

Erfaringer fra andre hytteeiere

Velforeninga er interessert i å vite om DAB-løsninger (type radio, antenne, etc) til hytteeiere i Vindøldalen som fungerer. Under er det samlet en del poster om dette.