Vindøldalen Utmarkslag er organisert som et samvirkeforetak med organisasjonsnummer 918 608 001.