På denne siden er det en del info om et pågående prosjektet med værstasjon med Raspberry Pi. I dette prosjektet brukes Raspberry Pi Zero siden lavt strømforbruk er viktig da utstyret skal forsynes fra et 12V-solcelleanlegg.

 

Hardware

Original Raspberry Pi hovedkort kjøpes billig med momsfritak til Norge hos for eksempel ModMyPi.

Diverse uoriginalt (?) Raspberry tilleggsutstyr, strømforsyninger og sensorer kjøpes veldig billig fra Kina hos AliExpress eller hos litt dyrere Banggood. I begge tilfeller sendes utstyret ofte gratis i posten, men regn med 3-5 uker leveringstid.

 

Software

Klargjøring av minnekort

Last ned siste versjon av operativsystemet Raspbian (desktop versjon er å foretrekke for grafisk brukergrensesnitt) og “brenn” image til SD minnekort med for eksempel programmet Etcher. Minnekortet vil da sett fra en Windows-PC bestå av en liten FAT32-partisjon (mindre enn 0,1 GB) med navnet “boot” og en usynlig Ext4-partisjon på noen GB som Raspberry Pi bruker. Ved første oppstart av Raspberry Pi vil Ext4-partisjonen automatisk bli utvidet slik at hele minnekortet blir utnyttet.

Mens minnekortet fortsatt står i PC, legg til en tom fil (uten filendelse) med navnet:

SSH

Filen vil slå på SSH (Secure Shell) i Raspberry og deretter bli slettet ved første oppstart. Dette er nødvendig for å  fjernstyre Raspberry Pi uten at den er tilkoblet egen skjerm, tastatur og mus (headless).

Oppstart av Raspberry Pi

Sett minnekortet i Raspberry Pi og koble den til bak en router med Ethernet-kabel (ikke trådløst). Koble til strøm og se at grønn LED blinker og at Raspberry Pi starter opp. Raspberry Pi skal nå ha fått en tilfeldig IP-adresse (DHCP) på routeren sin nettverk. Logg inn på routeren med en PC for å finne denne IP-adressen.

Tilkobling med SSH

I første omgang kobles det til Raspberry Pi med SSH fra en PC. Bruk SSH programmet PuTTY på PC og koble til Raspberry Pi med IP-adressen som den har fått. Logg inn med standard bruker “pi” og standard passord “raspberry”. Etter vellykket innlogging vil det komme opp en velkomsttekst etterfulgt nederst av comand prompt med cursor etter seg som vist under. Man vil nå kunne kjøre Linux kommandoer på Raspberry Pi i dette terminalvinduet (ikke grafisk brukergrensesnitt). 

login as: pi
pi@192.168.1.112's password:
Linux raspberrypi 4.14.79+ #1159 Sun Nov 4 17:28:08 GMT 2018 armv6l

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Tue Nov 13 14:25:04 2018

SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password.

pi@raspberrypi:~ $

I eksemplet over er 192.168.1.112 den tildelte IP-adressen til Raspberry Pi.

Tilkobling med VNC

For å jobbe i et grafisk brukergrensesnitt (desktop versjon) på Raspberry Pi i stedet for bare gjennom et terminalvindu kan VNC aktiveres på Raspberry Pi ved å kjøre denne sudo-kommandoen (super user do) i SSH sitt terminalvindu:

sudo raspi-config

Navigerer deretter med piltaster i programmet Raspberry Pi Software Configuration Tool og velg med return i denne rekkefølgen:

  • 5 Interfacing Options
  • P3 VNC
  • <Yes>
  • <OK>
  • <Finish>

 

Terminalvinduet kan nå avsluttes. Bruk deretter VNC Viewer på PC til å koble til Raspberry Pi med rett brukernavn, passord og tildelt IP-adresse. Da vil den grafiske desktop versjonen til Raspberry Pi vise seg i VNC Viewer og man kan bruke tastatur og mus på PC som om dette hadde vært direkte tilkoblet Raspberry Pi.

Første gangs justeringer

En velkomstskjerm vil vise seg første gang med teksten “Welcome to Raspberry Pi” og klikk derfor i gjennom denne og gjør de nødvendige valg.

Behold Country: United Kingdom slik at engelsk blir menyspråk (alternativt velg Norway for norsk menyspråk). Språkinnstillinger og tidssone kan senere endres under Raspberry Pi sin startmeny “Preferences” -> “Rasperry Pi Configuration” -> fane “Localisation”.

Endre passord så slipper man påminnelser om det senere.

Skjermstørrelse i VNC

Skjermen man ser i VNC er i utgangspunktet veldig liten. For å endre dette til større skjerm, gå inn på startmeny og velg “Preferences” -> “Rasperry Pi Configuration”. Trykk på “Set Resolution…” og velg en passende større skjerm.

Endre eventuelt under startmeny “Preferences” -> “Appearance Settings” -> fane “Defaults” fra medium til large screens hvis større menyer og ikoner ønskes på desktop.

Avinstaller unødvendige programmer

Det følger med en del unødvendige programmer i Raspberry Pi desktop versjon som kan avinstalleres for å frigjøre plass. Gå inn på Raspberry Pi sin startmeny og velg “Preferences” -> “Recommended Software” og velg bort de programmene som ønskes avinstallert (eller lagt til).

Setting av statisk IP-adresse

Det er enklere at Raspberry Pi har en statisk IP-adresse for fremtidig tilkobling med SSH og VNC enn at den får tildelt en tilfeldig IP-adresse av routeren (DHCP) typisk i området 192.168.1.100 til 192.168.1.199. Raspberry Pi kan for eksempel låses til statisk IP-adresse 192.168.1.11. Skal en Raspberry Pi nummer 2 kobles til på samme nettverk kan den settes til 192.168.1.12 og så videre. Pass på at ingen enheter får samme IP-adresse på samme nettverk. For å gi Raspberry Pi en statisk IP-adresse, bruk utforskeren og naviger frem til filen etc/dhcpcd.conf og legg til dette innholdet på slutten:

# Statisk IP-adresse 192.168.1.11 for Raspberry Pi på router sitt nettverk
interface eth0
static ip_address=192.168.1.11/24
static routers=192.168.1.1
static domain_name_servers=192.168.1.1

Alternativt så kan den samme filen editeres i et terminalvindu med denne kommandoen:

sudo nano etc/dhcpcd.conf

 

Raspberry Pi desktop for PC

Hvis man ikke har en Raspberry Pi så kan man installere operativsystemet på en virtuell maskin, for eksempel med VMware Player. Skjermen man ser i VMware Player er i utgangspunktet veldig liten. For å endre dette til større skjerm, gå inn på startmeny og velg “Preferences” -> “Add / Remove Software” og installer “Open VMware Tools for virtual machines hosted on VMware (GUI)”. Alternativt, gå inn på startmeny og velg “Preferences” -> “Screen Configuration” og velg blant noen andre skjermstørrelser.