En vellykket tur til Vassdalen. Bilde tatt ved Vassdalsvatnet 14.09.2013 av Arnfinn Hanson.Oppe i vatna rundt Vindøldalen som Vassdalsvatnet, Skrøådalsvatna, Fruhøttvatnet og Eiterdalsvatnet kan man være heldig å få fin fjellørret.

Nede i selve dalen er fisken liten da Vindøla er regulert lenger opp hvor vannet blir ført over i tunnel til Gråsjøen i Folldalen.

For fiskekort er det en egen sone for Vassdalsvatnet og Skrøådalsvatna som vist i kartet under og et annet fiskekort (Fjellfiske i Surnadal) som gjelder utenom denne sonen. På Inatur sin hjemmeside kan man se et detaljert interaktiv kart for hvor de forskjellige sonene er og hvor det er forbudt å fiske.

fiskevann

Fiskekort kan enten kjøpes via Inatur sin hjemmeside (20 kr servicegebyr kommer i tillegg) eller med SMS fra mobil som vist under.

Vassdalsvatnet Skrøåvatna - 2015   Fjellfiske i Surnadal - 2015

For fisking bare i Vassdalsvatnet og Skrøådalsvatna kan man også kjøpe fiskekort for disse vatna på gamlemåten ved å fylle ut kort og legge konvolutt med kontanter i kasse ved bommen på Pebua eller så kan man vipse til 699835. Prisene for bestilling via Vipps er det samme som på Inatur sin hjemmeside:

  • Dagskort: 55 kr
  • 3-dagerskort: 130 kr
  • Årskort: 330 kr

 

Med gyldig fiskekort er det ingen kvotebegrensninger på fiske. Man kan fiske med håndsnøre, stang og oter, men ikke med garn. Barn under 16 år fisker gratis.

For å hindre spredning av fiskesykdommer og parasitter, må fiskeutstyr, båter, klær m.m. tømmes for vann og tørkes eller desinfiseres før bruk i annet vassdrag. Fiskeslo må tas med til renovasjon eller graves ned. Det er forbudt å bruke levende fisk som agn. Betalt fiskekort skal framvises på forlangende av oppsyn, politi eller grunneier.

 

Fjellfiske i Surnadal kommune
Surnadal Jeger og Fiskerforening