En vellykket tur til Vassdalen. Bilde tatt ved Vassdalsvatnet 14.09.2013 av Arnfinn Hanson.Oppe i vatna rundt Vindøldalen som Vassdalsvatnet, Skrøådalsvatna, Fruhøttvatnet og Eiterdalsvatnet kan man være heldig å få fin fjellørret.

Nede i selve dalen er fisken liten da Vindøla er regulert lenger opp hvor vannet blir ført over i tunnel til Gråsjøen i Folldalen.

For fiskekort er det en egen sone for Vassdalsvatnet og Skrøådalsvatna som vist i kartet under og et annet fiskekort (Fjellfiske i Surnadal) som gjelder utenom denne sonen. På Inatur sin hjemmeside kan man se et detaljert interaktiv kart for hvor de forskjellige sonene er og hvor det er forbudt å fiske.

fiskevann

Fiskekort kan enten kjøpes på gamlemåten ved å fylle ut kort og legge konvolutt med kontanter i kasse ved bommen på Pebua (bare for Vassdalsvatnet og Skrøådalsvatna), via Inatur sin hjemmeside eller med SMS fra mobil som vist under. Merk at det kommer et gebyr på 20 kr ved bestilling på nett slik at døgnkort blir litt billigere ved kjøp på SMS.

Vassdalsvatnet Skrøåvatna - 2015   Fjellfiske i Surnadal - 2015

Med gyldig fiskekort er det ingen kvotebegrensninger på fiske. Man kan fiske med håndsnøre, stang og oter, men ikke med garn. Barn under 16 år fisker gratis.

For å hindre spredning av fiskesykdommer og parasitter, må fiskeutstyr, båter, klær m.m. tømmes for vann og tørkes eller desinfiseres før bruk i annet vassdrag. Fiskeslo må tas med til renovasjon eller graves ned. Det er forbudt å bruke levende fisk som agn. Betalt fiskekort skal framvises på forlangende av oppsyn, politi eller grunneier.

 

Fjellfiske i Surnadal kommune
Surnadal Jeger og Fiskerforening
930 19 257
ba@svorka.no