kartverketStore deler av Kartverkets historiske arkiv er fritt tilgjengelig på nett. Dette er en kulturarv som kan si mye om Norges utvikling, landskapsforståelse, stedsnavn, samferdsel, kommunikasjon og ikke minst bosetting.

På denne siden har vi samlet historiske kart der Vindøldalen blir nevnt med forskjellige skrivemåter. Det eldste kartet er fra 1785 av den danske kartografen Christian Jochum Pontoppidan. I tillegg til dette kartet ble det samtidig utgitt en bok, Geographisk Oplysning til Cartet over det sydlige Norge i trende Afdeelinger. På side 168 under punkt d finner vi disse opplysningene (finnes også i søkbar utgave her):

Vingul – Elv, kommer fra Vinguldalen i O. S. Ost, og gaaer i Vest fra Røv i Sura.

Hvor det er nyopptrykk av kart med bare mindre endringer (ajourføring av veger og lignende) er bare det nyeste (eller beste) kartet vist under. Kartene kan lastes ned i utskriftskvalitet (300 dpi) ved å høyreklikke på linken “Last ned kart” og velge “Åpne linken i en ny fane”.

 norgesavd_109-nord_1785 Vingul Elv

Årstall: 1785
Kartserie: Norgesavdelingen
Målestokk: 1:800.000
Teknikk: Håndtegnet

Last ned kart

 norgesavd_146-a_1826 Vingul Elv

Årstall: 1826
Kartserie: Norgesavdelingen
Målestokk: 1:800.000
Teknikk: Kobberstikk

Last ned kart

 norgesavd_147_1829 Vingul Elv

Årstall: 1829
Kartserie: Norgesavdelingen
Målestokk: 1:1.200.000
Teknikk: Litografi

Last ned kart

norgesavd_160-nord_1845 Vingdals Elv

Årstall: 1845
Kartserie: Norgesavdelingen
Målestokk: 1:700.000
Teknikk: Litografi

Last ned kart

 norgesavd_161_1845 Vingla

Årstall: 1845
Kartserie: Norgesavdelingen
Målestokk: 1:1.800.000
Teknikk: Litografi

Last ned kart

 norgesavd_165_1848 Vindöldalen

Årstall: 1848
Kartserie: Norgesavdelingen
Målestokk: 1:1.000.000
Teknikk: Litografi

Last ned kart

 rektangelht50_41d-8_1876 Vinddöldalen,
Vindölbakken

Årstall: 1876
Kartserie: Rektangelmålinger
Målestokk: 1:50.000
Teknikk: Håndtegnet

Last ned kart

 general_14_1929 Vindöldalen

Årstall: 1929
(1915, 1901)
Kartserie: Generalkart
Målestokk: 1:400.000
Teknikk: Litografi

Last ned kart

 amt1_romsdals-amt-24-noe_1939 Vinddöla

Årstall: 1942
(1939, 1885)
Kartserie: Amtskart
Målestokk: 1:200.000
Teknikk: Kobberstikk

Last ned kart

rektangeltr100_42c_1962 Vindöldalen,
Vindöla

Årstall: 1962
(1958, 1954, 1939,
1915, 1889, 1885)
Kartserie: Rektangelkart
Målestokk: 1:100.000
Teknikk: Trykt,
heliogravyre

Last ned kart