Reguleringsplan for Vindøldalen viser alle regulerte hyttetomter. Ved å sammenligne disse med eiendomsinformasjon hos for eksempel seeiendom.no eller eiendomspriser.no så kan man se hvilke hyttetomter som fortsatt ikke er skilt ut som egne eiendommer fra grunneierne. Det betyr at disse hyttetomtene er ledige og kan kjøpes hvis grunneier er interessert i å selge.

denne linken ser man reguleringskart for hele Vindøldalen inkludert områder nord for Harangdalsbekken.

Sør for Harangdalsbekken på kartet til høyre (klikk for å få et større kart) vises ledige hyttetomter med blå ring rundt. De røde linjene viser grensene mellom grunneierne. Hvis noen hyttetomter nettopp har blitt solgt av grunneier og kartet her ikke er oppdatert så kan det opplyses om dette til post@vindoldalen.no slik at dette kan rettes opp.

I tillegg kan det eksistere en del hyttetomter som allerede er fradelt og har eget gårds- og bruksnummer, men som fortsatt ikke er bebygd og er til salgs av tomteeier. Dette vil ikke komme frem i denne oversikten, men informasjon om dette kan legges ut ved å gi beskjed til post@vindoldalen.no.

Det er også noen grunneiere i Vindøldalen som har egne nettsider med oversikt over sine hyttetomter: