Foreningen ble først startet opp i 2005 som Vindøldalen Hytteforening, men ble i 2016 gjort om til Vindøldalen Velforening slik at den ikke bare var forbeholdt hytteeiere. Foreningen er registrert som en ideell organisasjon.

Foreningen har til formål å verne om Vindøldalen sine interesser slik at området forblir et trivelig sted. Foreningen skal ivareta medlemmene og alle brukere av dalen sine interesser ovenfor og i samarbeid med grunneiere, hytteeiere, kommune og andre.

Vindøldalen Velforening
– Epost: post@vindoldalen.no
– Org.nr. 996 036 375
– Bankkontonr. 4040.13.45657
Vipps-nummer 509124

Under er referat fra de siste styre- og årsmøtene.