Det er mange som bygger hytte, pusser opp eller har andre snekkeringsprosjekter i Vindøldalen. Noen ganger har man for lite av noe og noen ganger for mye. Da må det enten kjøpes nytt og hentes utenfra eller kanskje transporteres ut av Vindøldalen. Da kan det være greitt med et indre marked/torg for Vindøldalen hvor diverse ting kan selges, kjøpes, byttes eller gis bort. Hvis du har noe slikt utstyr for dette torget så kan du sende beskrivelse (med bilder) til post@vindoldalen.no så vil det bli lagt ut som en post på hjemmesiden i tillegg til at alle slike poster vil bli samlet på denne siden kalt “Torget”. Facebook-gruppa for Vindøldalen kan også være et alternativ for å selge, kjøpe, bytte eller gi bort ting.