Nye vedtekter vedtatt på årsmøte 7. august 2016.

 

§ 1 NAVN
Foreningens navn er Vindøldalen Velforening.

§ 2 FORMÅL
Foreningen har til formål å verne om Vindøldalen sine interesser slik at området forblir et trivelig sted. Foreningen skal ivareta medlemmene og alle brukere av dalen sine interesser ovenfor og i samarbeid med grunneiere, hytteeiere, kommune og andre.

§ 3 MEDLEMSKAP
Alle kan bli medlem eller videreføre medlemskapet sitt i foreningen ved å registrere seg på vindoldalen.no/medlemskap/ og betale inn medlemsavgiften for aktuell periode som spesifisert der. Medlemmer som ikke betaler kontingent etter purring blir strøket fra medlemslisten.

§ 4 STYRE
Foreningen blir ledet av et styre med minimum 5 styremedlemmer. Styret bestemmer selv hvilken rolle hvert styremedlem har. Styret bestemmer når det er nødvendig med styremøter.

§ 5 ÅRSMØTE
Styret bestemmer når det skal holdes årsmøte og alle medlemmer av foreningen blir varslet om dette minimum 2 uker i forkant med epost. Nye styremedlemmer kan velges på årsmøte. Hvert medlem i foreningen har stemmerett. Hvis minst 5 medlemmer i foreningen krever det, så kan det også kalles inn til ekstraordinært årsmøte.

§ 6 SAKER TIL ÅRSMØTE
Eventuelle saker som ønskes behandlet på årsmøte sendes til styret senest 1 uke før årsmøte.

§ 7 VEDTEKTSENDRINGER
Endring av vedtekter kan gjøres på årsmøte med 2/3 flertall av de stemmeberettigede.