Vindøldalen Utmarkslag er organisert som et samvirkeforetak med organisasjonsnummer 918 608 001.

Vedtektfestet formål:

Forvalte og omsette beite- og jaktressurser på gardsnr. 17 i Vindøldalen, samt vedlikeholde Inner vindølbrua på gnr. 17, bnr. 25 på vestsida og gnr. 17, bnr. 3 på østsida. Foretaket skal ikke forvalte vegstrekningen benevnt som Indre Vindøldalsvegen. Foretaket har til formål å fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som selgere av jakt- og beiteressurser gjennom foretaket.